Kiama Shores Motel
45-51 Collins Street
Kiama NSW 2533
Australia

 
Tel: [02] 4233-1100
Email Us | Contact Us
 
 
 
 
   
Copyright © 2012 - Kiama Shores